مراجعات مردمی شهردار با شهروندان مسجدسلیمان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز هجدهم دیماه ۱۴۰۲ مراجعات مردمی آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان با شهروندان برگزار گردید. در این روز با توجه به نام نویسی شهروندان طی روزهای گذشته به صورت سیستمی و یا حضوری توسط روابط عمومی شهرداری و ثبت موضوع مشکلات، مراجعه کنندگان با […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، صبح امروز هجدهم دیماه ۱۴۰۲ مراجعات مردمی آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان با شهروندان برگزار گردید.

در این روز با توجه به نام نویسی شهروندان طی روزهای گذشته به صورت سیستمی و یا حضوری توسط روابط عمومی شهرداری و ثبت موضوع مشکلات، مراجعه کنندگان با شهردار مسجدسلیمان دیدار نمودند.

شهردار مسجدسلیمان نیز ضمن مطالعه دقیق درخواست آنها و مشاوره به صورت تلفنی و حضوری از طریق معاونت ها و مسئولین واحدهای مرتبط ، به تقاضای مراجعه کنندگان رسیدگی کرد.