آخرین خبرها

معاونت شهرسازی

IMG_3203


شرح وظایف واحد شهرسازی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • صدور پروانه ساختمانی و پایان کار و گواهی عدم خلاف برای متقاضیان در محدوده تحت نظارت وکنترل کار مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری.
 • پیشنهاد در خصوص اصلاح و تغییر کاربریهای موردی و موضوعی به شهردار.
 • تعیین میزان و نحوه تخلفات ساختمانی دارای پروانه یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و ارجاع به کمیسیون ماده صد شهرداری.
 • عضویت و شرکت فعال در کمیسیونهایی که بنا به صلاحدید شهرداری تعیین می گردد.
 • نظارت بر طرحهای تفضیلی و شناسایی مغایرتهای موجود.
 • تنظیم نوبت بازدید از ملک مورد نظر و دستور تهیه نقشه جهت احداث ساختمان.
 • صدور کلیه استعلامهای سازمانهای مختلف.
 • دستور طی مراحل اخذ پروانه ساخت ، تأیید به سفتکاری و پایان ساخت.
 • تعیین عرض گذرها بر اساس طرح تفضیلی منطقه.
 • بررسی و تعیین نوع کاربری ملک.
 • بررسی و تعیین اولویت بندی ، تفکیک و . . .

شهرسازی و نوسازی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری مسجدسلیمان می باشد. طراحی و پشتیبانی توسط روابط عمومی