مسئولین

شهروندان و مراجعه کنندگان گرامی می توانید لیست مسئولین واحد های مختلف شهرداری مسجدسلیمان را (به همراه شماره تماس) در همین صفحه مشاهده نمایید. 

محمدعلی خرم

معاونت توسعه مدیریت و منابع مالی اداری

۰۹۱۶۶۸۱۵۳۲۹

جواد احمدی

سرپرست شهرداری مسجدسلیمان

۰۹۱۶۹۸۱۲۶۸۰

مهران باران پور

مسئول شهرسازی

۰۹۱۶۹۲۱۲۴۳۷

یاسین کیانپور

معاونت فنی و امور زیربنایی

۰۹۱۶۹۸۳۱۲۱۴

سیدحامد احمدپور 

معاونت فرهنگی، ورزشی و اجتماعی

۰۹۱۶۸۹۸۱۶۰۰

شهنام پرند

معاونت خدمات شهری  

۰۹۳۷۱۶۴۹۲۹۲

مسلم مظاهری

مسئول واحد درآمد

۰۹۱۶۶۱۱۷۳۸۴

  رحیم ورناصری

مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل

۰۹۳۸۹۹۳۱۷۸۷

سامان بارانی

سرپرست ستاد مدیریت بحران 

۰۹۱۶۸۸۴۴۱۴۶

  محمد محمودی

رییس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

۰۹۲۱۴۲۹۵۷۳۰

غلامحسین سلیم شوشتری

سرپرست اداره امور حقوقی و املاک

مسلم لگانی  

سرپرست انبار  

۰۹۱۶۵۰۵۲۷۷۱

کیانوش قایدی

ذیحساب

۰۹۱۶۳۸۰۱۲۰۲

حسین جلیلی

سرپرست واحد اتوبوسرانی

۰۹۳۳۰۱۶۳۹۱۰

جواد احمدی

مسئول واحد حراست فیزیکی

۰۹۱۶۹۸۱۲۶۸۰

رضا باقرنیا

مسئول دفتر شهردار

۰۹۱۶۹۸۲۰۵۹۳

علی بنام

مسئول کارخانه آسفالت

آرش صالحی

مسئول کارخانه سنگ شکن

۰۹۱۶۸۲۴۱۹۳۳

رضا آذریان

مسئول واحد آموزش

۰۹۱۶۵۲۷۳۹۱۱

الیاس قنبرنژاد

مسئول واحد امور مالی

۰۹۱۶۸۸۱۳۱۰۱

محمد اسفندیاری

مسوول دفتر شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

۰۹۱۶۳۸۱۱۰۱۵

حمید هاشمی

سرپرست اداره پیشگیری از تخلفات شهری

۰۹۱۳۸۸۹۷۵۱۱

کورش باقری 

سرپرست نوسازی ناحیه یک

۰۹۱۶۹۹۷۹۱۸۵

فرشید جهانگیری

سرپرست واحد فضای سبز و پارکها

ابوذر اسدپور

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی

۰۹۱۶۵۴۲۴۲۵۳

علی اکبری

سرپرست کارگزینی

سیروس عالیپور

مسوول اداره سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات 

۰۹۱۶۳۸۰۲۹۵۰

پرویز مدملیل

مسئول واحد امانی

۰۹۱۶۹۳۶۲۶۴۲

عباس مسعودنیا

سرپرست ترابری

۰۹۳۵۸۹۹۰۸۶۲

فرشاد جهانگیری  

سرپرست واحد متوفیات

 رضا قاضیانی

سرپرست واحد تاسیسات

۰۹۱۶۵۳۹۵۹۶۰

بهمن باقری

سرپرست نوسازی مرکزی 

۰۹۱۶۵۰۴۰۰۱۲

کورش نوذری

دبیر کمیسیون ماده ۷۷

۰۹۱۰۶۰۸۰۵۲۱

محمدرضا خدری

دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰

۰۹۱۶۳۸۰۹۸۰۰

میثم جلیلی

واحد انفورماتیک

۰۹۱۶۵۱۲۸۵۸

منصور قربانی

مسئول اجرای احکام

۰۹۱۶۰۹۳۹۴۰۸

نورمحمد جمال‌پور

سرپرست واحد عمران 

۰۹۱۶۶۸۱۸۴۰۱

یادگار بارانی

سرپرست ترمینال 

۰۹۱۶۸۲۱۸۵۳۷

مسئول واحد تاکسیرانی

علی شعبانی 

سرپرست واحد دبیرخانه

۰۹۱۶۳۸۰۴۸۲۶

محمد شیرمردی

مسئول کشتارگاه دام شهرداری

۰۹۱۶۹۲۱۳۳۱۸

.