آخرین خبرها

مسئولین

همشهریان و مراجعه کنندگان عزیز می تواننید لیست مسئولین واحد های مختلف شهرداری و شماره تلفن همراه مسئول مذکور را در همین صفحه مشاهده نمایند. 

احسان منظری

معاونت شهرسازی

۰۹۱۶۰۱۳۹۶۸۳

نوید شعبانی

شهردار مسجدسلیمان

۰۹۱۶۶۱۳۶۴۹۱

 کورش نوذری

معاونت توسعه مدیریت و منابع مالی اداری

۰۹۱۰۶۰۸۰۵۲۱

شکیب شجاع خو 

معاونت فنی و امور زیربنایی

۰۹۱۶۷۰۱۳۳۶۸

علی قنبری

علی قنبری 

معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

۰۹۱۶۹۸۱۳۳۶۹

جبار کریمی  

معاونت خدمات شهری  

۰۹۳۷۴۵۸۶۶۵۲

IMG_7045

مسلم مظاهری

سرپرست واحد درآمد

۰۹۱۶۶۱۱۷۳۸۴

 کیوان علاسوند

مدیر اداره روابط عمومی

۰۹۱۶۶۸۱۷۲۸۳

فواد نقدی

سرپرست حفاظت فیزیکی

۰۹۱۶۳۸۰۳۸۳۲

  حسین جلیلی

سرپرست واحد تاکسیرانی

۰۹۱۶۷۳۳۰۶۷۱

 علی اکبری

سرپرست اجرای احکام

۰۹۳۷۱۵۵۶۱۶۲

مسلم لگانی  

سرپرست انبار  

۰۹۱۶۵۰۵۲۷۷۱

 خیبر میرکریمی

سرپرست سازمان حمل و نقل

۰۹۱۶۶۱۴۱۶۴۳

 جبار کریمی

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

۰۹۱۶۸۸۴۸۲۷۲

میترا محمودی

سرپرست واحد امور مالی

۰۹۱۶۳۸۰۸۱۹۱

محمد حاتمی

سرپرست دفتر شهردار

۰۹۱۶۳۸۱۳۰۲۲

سعید علیجانی

سرپرست اجرائیات

۰۹۳۰۳۳۶۶۶۲۳

عباس نوذری

سرپرست امور حقوقی

۰۹۱۶۷۳۵۸۴۲۳

رضا ارزانی

سرپرست واحد فضای سبز و پارکها

۰۹۱۷۹۱۳۴۲۷۶

کورش شهبازی

سرپرست نوسازی ناحیه یک

۰۹۱۶۹۸۳۱۹۴۱

مهدی فرشاد زاده

سرپرست کارگزینی

۰۹۱۶۹۹۴۳۵۷۱

منوچهر اسماعیلی پور

سرپرست اتوبوسرانی

۰۹۱۶۳۸۱۶۰۰۵

عزت الله بهرامی

سرپرست خدمات شهری

۰۹۳۷۵۴۷۰۶۰۱

احمدرضا قنبری

سرپرست اداره سرمایه انسانی

۰۹۱۶۸۸۱۸۷۱۲

غلام تقی پور 

سرپرست تاسیسات و متوفیات 

۰۹۱۶۶۸۱۸۹۸۶

منوچهر اسماعیلی پور

سرپرست واحد موتوری

۰۹۱۶۳۸۱۶۰۰۵

ابراهیم سرخمرد

سرپرست واحد عمران 

۰۹۳۷۰۸۱۵۶۵۰

یادگار بارانی

سرپرست ترمینال 

۰۹۱۶۸۲۱۸۵۳۷

سمیه طالب زاده

سرپرست امور قراردادها

۰۹۱۳۲۱۰۸۱۴۱

مسعود ورناصری 

سرپرست واحد دبیرخانه

۰۹۳۸۹۸۹۳۷۸۷

فرشید داوودی 

سرپرست نوسازی مرکزی 

۰۹۱۶۷۷۱۸۹۸۳

محمد محمودی 

سرپرست کارپردازی

۰۹۳۶۲۴۰۴۱۸۶

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شهرداری مسجدسلیمان می باشد. طراحی و پشتیبانی توسط روابط عمومی