پیام شهردار مسجدسلیمان‌ به مناسبت۱۷ مرداد روز خبرنگار

بنام خداوندی که به قلم سوگند یاد می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان طی پیامی به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار ضمن تقدیر از مجاهدات خبرنگارانِ راست گفتار در آوردگاهِ آگاهی بخشی، قلم و آنچه می نگارد را ودیعه گرانبهای الهی دانست. شهردار مسجدسلیمان در تصریحِ […]

بنام خداوندی که به قلم سوگند یاد می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان طی پیامی به مناسبت فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار ضمن تقدیر از مجاهدات خبرنگارانِ راست گفتار در آوردگاهِ آگاهی بخشی، قلم و آنچه می نگارد را ودیعه گرانبهای الهی دانست.

شهردار مسجدسلیمان در تصریحِ اهمیتِ جایگاه خبرنگاران-پرچمداران وادی قلم و آگاهی-با بیان این نکته که روز خبرنگار صرفاً یک مناسبتِ صنفی نیست، بلکه زمان مغتنمی ست جهت یادآوری تقدّسِ رسالت مبلّغانِ امینِ انعکاس واقعیات خبری، تأکید نمود که جامعه بدون فعالیت خبرنگارانِ پرسشگر از مصادیق دموکراسی دور خواهد بود و براستی اذهان روشن جهادگرانِ عرصه خبر درصیانت از پردازش صحیح اطلاعات، قدرتِ نرم کشور در مصاف با امپریالیسم رسانه ای محسوب می شود.

ضمن گرامیداشت خبرنگار شهید شهرستان اکبر قاسمی پور و پاسداشت میراثِ فاخر شهدای عرصه قلم در تداومِ نوشتنِ حقایقِ فراتر از منافعِ جناح بندیها، و برای همه خبرنگاران امنیت، رفاهِ معیشتی، مطبوعات آزاد و مستقل در گردشِ وقایع و برای راویان صدیقِ اخبار شهر اولینها ،توفیق و پایداری در بیان حقایق آرزو دارم.

شهام سلیمانی
شهردارمسجدسلیمان