گزارش تصویری از تعمیر و راه اندازی آب نمای میدان شهید علی مردان خان بختیاری (پنج بنگله)

گزارش تصویری از تعمیر و راه اندازی آب نمای میدان پنج بنگله (شهید علی مردان خان بختیاری) به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، تعمیر و راه اندازی مجدد آب نمای دور میدان منطقه پنج بنگله (شهید علی مردان خان بختیاری) توسط شهرداری مسجدسلیمان صورت گرفت.          

گزارش تصویری از تعمیر و راه اندازی آب نمای میدان پنج بنگله (شهید علی مردان خان بختیاری)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، تعمیر و راه اندازی مجدد آب نمای دور میدان منطقه پنج بنگله (شهید علی مردان خان بختیاری) توسط شهرداری مسجدسلیمان صورت گرفت.