پخش بیش از ۱۵۰۰ تن آسفالت در منطقه بی بیان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از مهندس مهدی رضائی مسئول واحد عمران شهرداری مسجدسلیمان در هفته اخیر بالغ بر ۴۰۰ تن آسفالت با حجمی بیش از ۴۰۰۰ متر مربع در منطقه بی بیان، خیابان فردوسی و پشت دانشگاه پیام نور پس از زیر سازی و آماده سازی محل پخش شده است. […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از مهندس مهدی رضائی مسئول واحد عمران شهرداری مسجدسلیمان در هفته اخیر بالغ بر ۴۰۰ تن آسفالت با حجمی بیش از ۴۰۰۰ متر مربع در منطقه بی بیان، خیابان فردوسی و پشت دانشگاه پیام نور پس از زیر سازی و آماده سازی محل پخش شده است. وی اذعان داشت در طی هفته های آینده ۸۰۰ تن دیگر آسفالت با حجمی بالغ بر ۸۰۰۰ متر مربع در نقاط مختلف منطقه ی بی بیان پخش خواهد شد.

مهندس مهدی رضایی خاطر نشان کرد که شهرداری مسجدسلیمان طی هفته های آینده در حال پخش بیش از ۳۰۰ تن آسفالت در پشت هنرستان و منطقه نمره هشت، پخش تقریبی ۵۰۰ تن آسفالت در منطقه دره اشکفت، پخش تقریبی ۱۵۰۰ تن آسفالت در مناطق مختلف نفتک و چهاربیشه و پخش بیش از ۲۰۰۰ تن آسفالت در محلات منطقه ی ۸ بنگله پخش خواهد شد.


IMG_1837


IMG_1836


IMG_1832