شهردار مسجدسلیمان: خیابان بازار شوشتری ها در محله نمره یک پس از سالها انتظار آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان: آرش قنبری از برداشتن گام دیگری برای تحقق مطالبات شهروندان محله بازار شوشتری ها با آسفالت این محل خبر داد.   قنبری شهردار مسجدسلیمان با بیان اینکه خیابان بازار شوشتری ها از سال ها پیش بصورت خاکی رها شده بود افزود: بهسازی این خیابان از […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان: آرش قنبری از برداشتن گام دیگری برای تحقق مطالبات شهروندان محله بازار شوشتری ها با آسفالت این محل خبر داد.

 

قنبری شهردار مسجدسلیمان با بیان اینکه خیابان بازار شوشتری ها از سال ها پیش بصورت خاکی رها شده بود افزود: بهسازی این خیابان از مطالبات ضروری شهروندان این منطقه بود که در نهایت طی اقدامات عمرانی اجرا شده، این خیابان آسفالت و بهسازی شد.

 

شهردار مسجدسلیمان اجرای پروژه بهسازی این خیابان را از اقدامات عمرانی اولویت دار این شهرداری عنوان کرد.