شهردار مسجدسلیمان خبر داد: پیشرفت ۹۵ درصدی پل شهید داریوش محمدی / عملیات احداث پل شهید داریوش محمدی به سرعت در حال پیشرفت است

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان: طی بازدیدی که شهردار مسجدسلیمان از پروژه پل داریوش محمدی داشت امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ عملیات بتن ریزی و زیر سازی پل انجام شده و ۹۵ درصد از عملیات احداث پل تکمیل شده است    

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان: طی بازدیدی که شهردار مسجدسلیمان از پروژه پل داریوش محمدی داشت امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ عملیات بتن ریزی و زیر سازی پل انجام شده و ۹۵ درصد از عملیات احداث پل تکمیل شده است