در ادامه عملیات پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا، ضدعفونی منطقه بازار تمبی توسط شهرداری مسجدسلیمان

    در بیست و یکمین روز از فروردین ماه سال ۱۳۹۹  و در ادامه عملیات پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا ، نیروهای زحمتکش و پرتلاش آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان اقدام به ضدعفونی منطقه بازار تمبی نمودند.          

 

 

در بیست و یکمین روز از فروردین ماه سال ۱۳۹۹  و در ادامه عملیات پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا ، نیروهای زحمتکش و پرتلاش آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان اقدام به ضدعفونی منطقه بازار تمبی نمودند.