آئین رونمایی از کتاب طرح جامع مدیریت پسماند شهر و روستاهای مجاور برای اولین بار توسط شهرداری مسجدسلیمان رونمایی و آماده اجرا گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، آیین رونمایی از کتاب طرح جامع مدیریت پسماند شهر و روستاهای مجاور در محل سالن اجتماعات فرمانداری با حضور پیمان مولایی شهردار، اردوان قنبری معاون فرماندار، جمعی از مدیران شهری و شهرداری مسجدسلیمان انجام گردید. گفتنی است طرح مدیریت پسماند شهر مسجدسلیمان و روستاهای مجاور در شعاع ۲۰ […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، آیین رونمایی از کتاب طرح جامع مدیریت پسماند شهر و روستاهای مجاور در محل سالن اجتماعات فرمانداری با حضور پیمان مولایی شهردار، اردوان قنبری معاون فرماندار، جمعی از مدیران شهری و شهرداری مسجدسلیمان انجام گردید.

گفتنی است طرح مدیریت پسماند شهر مسجدسلیمان و روستاهای مجاور در شعاع ۲۰ کیلومتری که شهرداری مسجدسلیمان به عنوان کارفرما و معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به عنوان مشاور مشارکت داشته اند در سه فصل تهیه شده است.

فصل اول این طرح شامل شناسایی ، مستند سازی و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود

فصل دوم شامل امکان سنجی و ارائه گزینه های مناسب مدیریت جامع پسماندهای جامد.

فصل سوم شامل برنامه های اجرایی مدیریت پسماند شهر مسجدسلیمان می باشد.