۱۲کانکس سرویس بهداشتی کامپوزیت توسط شهرداری مسجدسلیمان خریداری شد‌

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، با برنامه ریزیهای به عمل آمده و به منظور ارائه خدمات شهری مطلوب به شهروندان در زمینه برقراری «بهداشت عمومی» مناطق مختلف، تعداد ۲ عدد ۶ چشمه و ۱۰ عدد ۲ چشمه، کانکس سرویس بهداشتی کامپوزیت سیار توسط شهرداری مسجدسلیمان خریداری شد‌. بنابر همین گزارش تهیه اولیه این […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، با برنامه ریزیهای به عمل آمده و به منظور ارائه خدمات شهری مطلوب به شهروندان در زمینه برقراری «بهداشت عمومی» مناطق مختلف، تعداد ۲ عدد ۶ چشمه و ۱۰ عدد ۲ چشمه، کانکس سرویس بهداشتی کامپوزیت سیار توسط شهرداری مسجدسلیمان خریداری شد‌.

بنابر همین گزارش تهیه اولیه این سرویس بهداشتی های سیار با هزینه ای بالغ بر مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان انجام گردیده، که پس از بررسی‌های لازم در جهت دسترسی آسان و سریع شهروندان به امکانات بهداشتی در مکان‌های مناسب نصب خواهند شد.

گفتی است یکی از مهمترین وظایف مدیریت شهری فراهم نمودن امکانات بهداشتی و زیرساختی است و کمبود سرویس بهداشتی عمومی سیار در اطراف مراکز اداری، تفریحی، بازار، مناطق پر تردد و عبوری مسافران یکی از مهمترین موارد در چند سال اخیر به شمار می آید.

بنابر همین گزارش این خلأ بخصوص برای بیماران، سالمندان و کودکان رنج آور بوده، و افزایش این سرویس ها به تعداد کافی و متناسب با جمعیت شهرنشینی یک ضرورت است.