گزیده ای از اقدامات واحد فضای سبز (معاونت خدمات شهری) شهرداری مسجدسلیمان در هفته ای که گذشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان گزیده ای از اقدامات واحد فضای سبز (معاونت خدمات شهری) شهرداری مسجدسلیمان در هفته ای که گذشت به شرح زیر می باشد:  ۱- شخم زنی و کود دهی میدان باشگاه مرکزی، جهت کاشت بذر گل فصلی ۲- حاشیه زنی و نظافت فضای سبز پارک یازده هکتاری ۳- کود […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان گزیده ای از اقدامات واحد فضای سبز (معاونت خدمات شهری) شهرداری مسجدسلیمان در هفته ای که گذشت به شرح زیر می باشد: 

۱- شخم زنی و کود دهی میدان باشگاه مرکزی، جهت کاشت بذر گل فصلی

۲- حاشیه زنی و نظافت فضای سبز پارک یازده هکتاری

۳- کود دهی و بذر پاشی میدان دانشگاه آزاد

۴- حاشیه زنی و جمع آوری درختان میدان دانشگاه آزاد

۵- هرس بلوار منطقه چهاربیشه

۶- نصب ست پلی اتیلن در بوستان پشت دفتر هواپیمایی

۷- تسطیح و پاکسازی سه گوش بلوار پنج بنگله

۸- اجرای رنگ آمیزی وسایل بازی بوستان نمره دو

۹- هرس بلوار منطقه نفتک

۱۰- ادامه حاشیه زنی فضای سبز پارک یازده هکتاری

۱۱- تسطیح و کود دهی نوار دور میدان بانک ملی

۱۲- هرس درخت داریوش محمدی با کمک سازمان برق

۱۳- هرس و حاشیه زنی مدرسه طوبی سالور

۱۴- حاشیه زنی شهرک ولی عصر(عج)

۱۵- رنگ آمیزی میدان زندان و سه گوش مرتبط

۱۶- نصب یک عدد النگ کلنگ و چرخ فلک، در بوستان نمره دو و تکمیل وسایل بازی کودکان

۱۷- شخم زنی، تسطیح، کودهی و بذر پاشی سه گوش منطقه نمره چهل

۱۸- ادامه هرس بلوار نفتک

۱۹- حاشیه زنی و جمع آوری سه گوش بلوار باغملی

۲۰- جانمایی گلدان های باشگاه و کاشت درختچه یوکا در آن ها

۲۱- پاکسازی کامل آیلند وسط بلوار منطقه سی برنج

۲۲- حاشیه زنی و جمع آوری فضای سبز بوستان نمره دو

۲۳- حاشیه زنی و پاکسازی بوستان نمره یازده

۲۴- حاشیه زنی و پاکسازی میدان منطقه همافران

۲۵- هرس درختان حاشیه خیابان دره اشکفت حد فاصل پل شهید چمران

۲۶- جانمایی گلدان و منقل های بتنی در تپه شهدا نفتک و شهدا بی بیان، و کاشت درختچه یوکا در آن ها

۲۷- هرس درختان منطقه سبزآباد جهت آسفالت واحد عمران

۲۸- هرس و پاکسازی پارک چهاراه بهداری، حد فاصل بلوار شهید داریوش محمدی