گزیده ای از اقدامات واحد فضای سبز (معاونت خدمات) شهرداری مسجدسلیمان در هفته اى که گذشت

آوای خوزستان: گزیده ای از اقدامات واحد فضای سبز (معاونت خدمات) شهرداری مسجدسلیمان در هفته اى که گذشت به شرح زیر است:   ۱. هرس و پاکسازی پارک پنج بنگله ۲. ایمنی سازی و نصب وسایل پلی اتیلن پارک یازده هکتاری ۳. پاکسازی و هرس درختان مدارس ۴. هرس درختان میدان باشگاه مرکزی، حد فاصل […]

آوای خوزستان: گزیده ای از اقدامات واحد فضای سبز (معاونت خدمات) شهرداری مسجدسلیمان در هفته اى که گذشت به شرح زیر است:

 

۱. هرس و پاکسازی پارک پنج بنگله

۲. ایمنی سازی و نصب وسایل پلی اتیلن پارک یازده هکتاری

۳. پاکسازی و هرس درختان مدارس

۴. هرس درختان میدان باشگاه مرکزی، حد فاصل میدان پنج بنگله

۵. تسطیح سه گوش پنج بنگله جهت طرح جدید

۶. پاکسازی و کرت بندی و کوددهی گلخانه فضای سبز جهت بذرپاشی گل های فصلی

۷. رنگ آمیزی میادین، میدان ها و کلیه دستگاه های بازی و ورزشی بوستان ها و پارک ها

۸. نصب ست پلی اتیلن بازی در تپه شهدای گمنام منطقه بی بیان

۹. شستشو و راه اندازی سرویس بهداشتی پارک های سطح شهر

۱۰. آماده سازی جهت بذرپاشی بلوارها و میادین

۱۱. هرس و حاشیه زنی و پاکسازی کامل بوستان جنب دفتر هواپیمایی