گزیده ای از اقدامات واحد اجرائیات (معاونت خدمات شهری) شهرداری مسجدسلیمان در هفته اى که گذشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان : گزیده ای از اقدامات واحد اجرائیات (معاونت خدمات شهری) شهرداری مسجدسلیمان در هفته اى که گذشت به شرح زیر است: ۱. جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز به صورت شبانه روز ۲. جمع آوری ماده ۵۵ (۵ مورد) ۳. جمع آوری دکه های […]

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان : گزیده ای از اقدامات واحد اجرائیات (معاونت خدمات شهری) شهرداری مسجدسلیمان در هفته اى که گذشت به شرح زیر است:

۱. جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز به صورت شبانه روز

۲. جمع آوری ماده ۵۵ (۵ مورد)

۳. جمع آوری دکه های غیر مجاز کوچک ۳ مورد

۴. جمع آوری احشام به صورت شبانه روز و در صورت مشاهده

۵. جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر به صورت شبانه روز

۶. جلوگیری از حفاری‌های غیر مجاز

۷. معرفی املاک تصرفی و گزارش کارشناسی جهت معرفی به کمیسیون ماده ۱۰۰ (۱۵ مورد)

۸. جمع آوری بنرهای مراسمات ساماندهی وانت بارها و اخذ عوارض

۹. ساماندهی دستفروش‌ها و میوه فروشان و رفع سد معبر