گزارش تصویری گلکاری میدان شهید علیمردان خان بختیاری شهرستان مسجدسلیمان

.  

.