گزارش تصویری برگزاری مرحله دوم مانور خدمت توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، مرحله دوم مانور خدمت توسط ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی شهرداری مسجدسلیمان، با حضور معاونت خدمات شهری و نماینده فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان، با اعلام  فراخوان قبلی جهت گردهمایی در محل تپه شهدای گمنام نفتک و پارک الغدیر با روند پاکسازی عمومی به مرحله اجرا گذاشته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، مرحله دوم مانور خدمت توسط ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی شهرداری مسجدسلیمان، با حضور معاونت خدمات شهری و نماینده فرمانداری و دستگاههای اجرایی شهرستان، با اعلام  فراخوان قبلی جهت گردهمایی در محل تپه شهدای گمنام نفتک و پارک الغدیر با روند پاکسازی عمومی به مرحله اجرا گذاشته شد.