گزارش تصویری از مراحل خاکبرداری پروژه عظیم بلوار دوم شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، گزارش تصویری از پیشرفت فیزیکی مراحل اولیه خاکبرداری، پروژه عظیم احداث بلوار دوم شهر از میدان دانشگاه آزاد به سمت منطقه بی بیان، توسط شهرداری مسجدسلیمان‌ که در حال انجام می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، گزارش تصویری از پیشرفت فیزیکی مراحل اولیه خاکبرداری، پروژه عظیم احداث بلوار دوم شهر از میدان دانشگاه آزاد به سمت منطقه بی بیان، توسط شهرداری مسجدسلیمان‌ که در حال انجام می باشد.