گزارش تصویری از مراجعات مردمی شهروندان با شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، عصر امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۰ دیدار مردمی شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان به همراه تعدادی از معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری بمنظور شناسایی و رفع مشکلات مراجعه کنندگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، عصر امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۰ دیدار مردمی شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان به همراه تعدادی از معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری بمنظور شناسایی و رفع مشکلات مراجعه کنندگان برگزار گردید.