گزارش تصویری از مراجعات مردمی شهروندان با شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، عصر امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۷ دیدار مردمی شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان به همراه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری بمنظور شناسایی و رفع مشکلات مراجعه کنندگان برگزار گردید.    

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، عصر امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۷ دیدار مردمی شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان به همراه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری بمنظور شناسایی و رفع مشکلات مراجعه کنندگان برگزار گردید.