گزارش تصویری از مراجعات مردمی با شهردار مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، طبق روال هر هفته مراجعات مردمی شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان در ظهر چهارشنبه یازدهم مهرماه با حضور معاونت‌ها و مسئولین واحدهای اجرایی در محل دفتر شهردار مرکزی برگزار شد. شایان ذکر است شهروندان با توجه به اسم نویسی روزهای قبل با مراجعه حضوری با شهردار، برخی مشکلات شهری […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، طبق روال هر هفته مراجعات مردمی شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان در ظهر چهارشنبه یازدهم مهرماه با حضور معاونت‌ها و مسئولین واحدهای اجرایی در محل دفتر شهردار مرکزی برگزار شد.

شایان ذکر است شهروندان با توجه به اسم نویسی روزهای قبل با مراجعه حضوری با شهردار، برخی مشکلات شهری را ابراز می نمودند، که در همین راستا معاونین و مسئولین واحدهای مربوطه، ضمن کارشناسی موضوع درخواستها، موارد ضروری را به منظور بررسی و رفع مشکلات فوق در دستور کار قرار دادند.