گزارش تصویری از عملیات احداث پل ارتباطی منطقه مالجونکی توسط شهرداری مسجدسلیمان

گزارش تصویری از عملیات احداث پل ارتباطی منطقه مالجونکی توسط شهرداری مسجدسلیمان به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در راستای ارایه خدمات مطلوب عمرانی به شهروندان مناطق کمتر توسعه یافته، عملیات احداث پل ارتباطی منطقه مالجونکی با نظارت کارشناسان معاونت فنی و امور زیربنایی در حال اجرا می باشد.   […]

گزارش تصویری از عملیات احداث پل ارتباطی منطقه مالجونکی توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در راستای ارایه خدمات مطلوب عمرانی به شهروندان مناطق کمتر توسعه یافته، عملیات احداث پل ارتباطی منطقه مالجونکی با نظارت کارشناسان معاونت فنی و امور زیربنایی در حال اجرا می باشد.