گزارش تصویری از عملیات احداث دیوار حائل سنگی میدان دانشگاه آزاد

گزارش تصویری از عملیات احداث دیوار حائل سنگی میدان دانشگاه آزاد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، عملیات احداث دیوار حائل سنگی میدان دانشگاه آزاد ، با نظارت کارشناسان معاونت فنی و امور زیربنایی توسط شهرداری مسجدسلیمان در حال اجرا می باشد.        

گزارش تصویری از عملیات احداث دیوار حائل سنگی میدان دانشگاه آزاد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، عملیات احداث دیوار حائل سنگی میدان دانشگاه آزاد ، با نظارت کارشناسان معاونت فنی و امور زیربنایی توسط شهرداری مسجدسلیمان در حال اجرا می باشد.