گزارش تصویری از زیرسازی روکش آسفالت منطقه نفتک جنب ایستگاه برق

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، در ادامه خدمات عمرانی و شناسایی مناطق کمتر توسعه یافته در مناطق مختلف شهری، و به منظور آغاز عملیات روکش آسفالت گرم منطقه نفتک جنب ایستگاه برق، روند تسطیح خاکهای ناهموار اطراف بلوار کناری و مراحل بیس ریزی در جهت زیرسازی مناسب آسفالت صورت گرفته، که به زودی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، در ادامه خدمات عمرانی و شناسایی مناطق کمتر توسعه یافته در مناطق مختلف شهری، و به منظور آغاز عملیات روکش آسفالت گرم منطقه نفتک جنب ایستگاه برق، روند تسطیح خاکهای ناهموار اطراف بلوار کناری و مراحل بیس ریزی در جهت زیرسازی مناسب آسفالت صورت گرفته، که به زودی آسفالت این مسیر با نظارت معاونت امور زیر بنایی توسط واحد عمران در دستور کار قرار خواهد گرفت.