گزارش تصویری از تکمیل محوطه سازی پارک ۱۱ هکتاری ورودی شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، در ادامه روند عمرانی تجهیز پارک های عمومی سطح شهر، عملیات محوطه سازی همراه با احداث و تکمیل برخی نقاط داخلی پارک شامل جدول گذاری، ایجاد کانال آبهای سطحی، پیاده روسازی با استفاده از مصالح مصرفی سنگی، اجرای کفپوش گذاری رنگی و همچنین احداث راه پله پارک ۱۱هکتاری […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، در ادامه روند عمرانی تجهیز پارک های عمومی سطح شهر، عملیات محوطه سازی همراه با احداث و تکمیل برخی نقاط داخلی پارک شامل جدول گذاری، ایجاد کانال آبهای سطحی، پیاده روسازی با استفاده از مصالح مصرفی سنگی، اجرای کفپوش گذاری رنگی و همچنین احداث راه پله پارک ۱۱هکتاری ورودی شهر با توجه به نیاز این مکان تا تکمیل نهایی توسط بخش خصوصی و نظارت معاونت امور زیر بنایی در حال انجام می باشد.