گزارش تصویری از ادامه اجرای پیاده رو سازی و جدول کاری بخشی از پارک ۱۱ هکتاری ورودی شهر، روبروی پایانه مسافربری ولیعصر(عج)