گزارش تصویری از احداث کانال فاضلاب شهری منطقه چهاربیشه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، گزارش تصویری از روند عمرانی احداث کانال فاضلاب شهری منطقه چهاربیشه، پشت ورزشگاه شهید بهزادنیا که از جمله کارهای اجرایی عام المنفعه در این محل به لحاظ رفع مشکلات زیست محیطی و هدایت فاضلاب های شهری محسوب می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، گزارش تصویری از روند عمرانی احداث کانال فاضلاب شهری منطقه چهاربیشه، پشت ورزشگاه شهید بهزادنیا که از جمله کارهای اجرایی عام المنفعه در این محل به لحاظ رفع مشکلات زیست محیطی و هدایت فاضلاب های شهری محسوب می گردد.