گزارش تصویری از آغاز اجرای احداث دیوار حائل و تعریض پشت بازارچه شهرداری، جنب گاراژ مستوفی