کلاس آموزشی پرسنل خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان با موضوع پیشگیری از ویروس کرونا برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، کلاس آموزشی پرسنل خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان، توسط کارشناس شبکه بهداشت با موضوع پیشگیری از بیماری ویروس کرونا در محل سالن مدیریت بحران شهرداری برگزار شد. بنابر همین گزارش در این کلاس ها که با برنامه ریزی معاونت خدمات شهری شهرداری تدارک گردیده بود در خصوص شناخت و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، کلاس آموزشی پرسنل خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان، توسط کارشناس شبکه بهداشت با موضوع پیشگیری از بیماری ویروس کرونا در محل سالن مدیریت بحران شهرداری برگزار شد.

بنابر همین گزارش در این کلاس ها که با برنامه ریزی معاونت خدمات شهری شهرداری تدارک گردیده بود در خصوص شناخت و آگاهی از بیماری کرونا و راههای پیشگیری از آن سرفصلهایی ارائه گردید.

.

.

.

.

.

.