کاشت گل‌های فصلی در میدان ورودی شهر مسجدسلیمان

.

.