کارگاه آموزشی شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در استان خوزستان به میزبانی شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان کارگاه آموزشی کارکنان، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای استان خوزستان توسط شهرداری مسجدسلیمان و با حضور مهندس اسکندری مسول آموزش امور شهری و شوراهای استانداری در دانشگاه آزاد برگزار گردید

برگزاری کارگاه آموزشی شهرداری ها و شورای های اسلامی شهر استان خوزستان به میزبانی شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان کارگاه آموزشی کارکنان، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرهای استان خوزستان توسط شهرداری مسجدسلیمان و با حضور مهندس اسکندری مسول آموزش امور شهری و شوراهای استانداری در دانشگاه آزاد برگزار گردید.
مهندس حیدری شهردار مسجدسلیمان در همین رابطه گفت: برنامه های آموزشی که از سوی استانداری به شهرداری جهت آموزش، ابلاغ گردید در سه بخش متفاوت و کاربردی تحت عنوان آشنایی با کمیسیون ها شهرداری، مدیریت پسماند و آشنایی با تخلفات اداری است. که امروز توانستیم با موفقعیت دوره یک روزه آشنایی با کمیسیون ها شهرداری را با حضور ۳۳ شهرداری و شورای اسلامی شهر برگزار نماییم.
وی ادامه داد مهندس سیروس عالی پور مدیر اداری و مالی شهرداری با هماهنگی بعمل آمده از سوی آموزش امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان بعنوان مسول آموزش شهرداری های مستقل لالی، قلعه خواجه، آبژدان و گلگیر معرفی گردید.
احیدری در پایان مباحث مطرح شده در این دوره را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ضرورت آموزش ضمن خدمت یک امر اجتناب ناپذیر است که باید با دقت بیشتری به آن پرداخت. گفتنی است دکتر سید جعفر موسوی مدرس دانشگاه و عضو دبیر خانه کلان شهر های کشور مدرس این دوره بود.


IMG_4187


IMG_4174


IMG_3990