پیمان مولایی

پیمان مولایی متولد شهرستان مسجدسلیمان است. وی از آبانماه ۱۳۹۹ شهردار مسجدسلیمان می باشد. روزمه وی به شرح زیر می باشد: 

برخی سوابق مدیریتی پیمان مولایی: 

شهردار مسجدسلیمان طی سالهای ۹۱ تا ۹۲

رئیس اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

عضو هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان