پیام رئیس و اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان طی پیامی مشترک، با گرامیداشت تلاشها و مجاهدات نیروی انتظامی، این نیرو را در حافظه تاریخی ملت شریف ایران، یک قدرت آهنین و کارآمد جهت امنیتِ پایدار و-بالطبع-تداوم تعالیِ پدیده های اجتماعی برشمردند. […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان‌، به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان طی پیامی مشترک، با گرامیداشت تلاشها و مجاهدات نیروی انتظامی، این نیرو را در حافظه تاریخی ملت شریف ایران، یک قدرت آهنین و کارآمد جهت امنیتِ پایدار و-بالطبع-تداوم تعالیِ پدیده های اجتماعی برشمردند.

در ادامه متن این پیام می افزایند:
توفیقات مستمر نیروی انتظامی در انتظاراتِ فرارویِ این سازمان، نشان از آمادگی تقابل با تهدیدات پیچیده کنونیِ جامعه دارد، در این روند ِمخاطره آمیز، حرکت مومنانه و متکلّفانه جان برکفانِ صیانت از امنیت مردم در روز آمدسازیِ قابلیت های حرفه ایی پلیس در مصاف با تهدیدات متکثر کنونی، حائز اهمیتی ویژه است.

در پایان با تبریک هفته نیروی انتظامی به این نیروی خدوم و شجاع و پاسداشت جانبازان و افتخار آفرینانِ عروج یافته یِ نیروی انتظامی، ارتقاء روز افزونِ امنیت عمومی را نتیجه درک درست از الزامات نیل به سازمان دفاعیِ کارآمد و رویکرد واقع بینانه به پدیده های پیرامونی دانسته، همسو با آحاد جامعه، عامل بازدارندگیِ هم افزایی نیروهای مسلح را ضرورتِ بزنگاه های کنونی کشور می داند.