پیام تبریک شهردار و اعضای شورای شهر مسجدسلیمان به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهام سلیمانی و اعضای شورای شهر طی پیامی مشترک ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران جهت انعکاس اخبارصحیح، قلم و آنچه می نگارد را ودیعه مقدس پروردگار دانسته، خبر را زبان مشترکِ جهان و انتقال صحیح آنرا مطابق با مشخصه های خردورزیِ مدنی برشمردند. در ادامه این پیام و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، شهام سلیمانی و اعضای شورای شهر طی پیامی مشترک ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران جهت انعکاس اخبارصحیح، قلم و آنچه می نگارد را ودیعه مقدس پروردگار دانسته، خبر را زبان مشترکِ جهان و انتقال صحیح آنرا مطابق با مشخصه های خردورزیِ مدنی برشمردند.

در ادامه این پیام و در تصریحِ اهمیتِ جایگاه خبرنگاران-پرچمداران وادیِ آگاهی بخشی- آمده است:
جهت یادآوری وظیفه خطیر و چند وجهیِ اهالی رسانه در انعکاس واقعیات، باید خبرنگاران را افسرانِ قدرت نرم در خط مُقدم رویارویی با جنگ رسانه ای محسوب نموده ، بیش از گذشته جهت تحققِ مطبوعات آزاد و مستقل در گردش اهتمام پیشه نماییم.

ضمن ارج نهادن بر مجاهدتِ خبرنگاران با تبریک وتحیّات محضر این قشر متعهد وفهیم، برای همه خبرنگاران، بویژه طلایه دارانِ آگاهی بخشی و اهالی رسانه شهر اولینها، امنیت و رفاهِ معیشتی،استمرار توفیقات و تداوم بیان حقایق را مسئلت داریم.

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان