پیام تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان‌ بمناسبت عید غدیر خم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در پیامی مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان‌، ضمن تبریکِ فرا رسیدن عیدغدیر خم، اشاعه آموزه های رفیعِ این روز سرنوشت ساز در حیات اجتماعی مسلمانان را ضروری برشمردند: ازمَنظر خردمندان، ارج و منزلتِ هرچیزی وابسته به نتیجه و دامنه ثمره آن است، لذا اهمیت غدیر […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، در پیامی مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان‌، ضمن تبریکِ فرا رسیدن عیدغدیر خم، اشاعه آموزه های رفیعِ این روز سرنوشت ساز در حیات اجتماعی مسلمانان را ضروری برشمردند:

ازمَنظر خردمندان، ارج و منزلتِ هرچیزی وابسته به نتیجه و دامنه ثمره آن است، لذا اهمیت غدیر درتحکیم و پویاییِ جامعه، عدم تحریف و خروج از طریقِ ولایت و تداوم وحدتِ جامعه اسلامی، نقشی بی بدیل و حیاتی است.

غدیر، خاتمیّت پیامبر اسلام(ص) را رقم زد، پیامبر صاحب تنزیل و علی (ع)صاحب تأویل است، آرامش و صلابتِ بُهت آور مولا در رسالتِ اکمالِ دین، ایشان را نمونه تمام عیار پیشوایان توحید ساخت.

غدیر، فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک اندیشه تابناک انسان عصرحاضر نیزهست، که شامل فرآیندهای اعتقادی و سیاسیِ جامعی از جوامع بشری میشود.

بر ما خادمانِ مردم بایسته است که برای تحقّق آرمانهای غدیر در ابعاد سیاسی-اجتماعی ،صِرفا به شعارمحوریِ تکراری بسنده نکنیم، بلکه مولفه های جهادی-عملیِ غدیر و سلوکِ مولا در برپایی عدل، ساده زیستی، مردم محوری، تساوی متصدیانِ اموراقتصادی با آحاد جامعه و پرهیز از فساد و دنیاپرستی را هم سرلوحه اعمال خود قرار دهیم شاید در محضر عدل الهی از پویندگان راستینِ سلوکِ عادلانه مولا(‌ع) محسوب شویم.

شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرستان مسجدسلیمان