پخش بیش از ۳۶۰ تن آسفالت در محله کلگه ۲۲ بهمن

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از سرپرست شهرداری مسجدسلیمان مهندس اسفندیار باقری در هفته ی اخیر منظقه ی کلگه در مسیر بیمارستان قدیم ۲۲ بهمن به چهار راه بهداری، و محلات مختلف این منطقه پس از بستر سازی مناسب با بیش از ۳۶۰ تن، آسفالت گردید.   

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان به نقل از سرپرست شهرداری مسجدسلیمان مهندس اسفندیار باقری در هفته ی اخیر منظقه ی کلگه در مسیر بیمارستان قدیم ۲۲ بهمن به چهار راه بهداری، و محلات مختلف این منطقه پس از بستر سازی مناسب با بیش از ۳۶۰ تن، آسفالت گردید. 


۲۰۱۶۰۴۱۸_۱۱۰۳۴۲


۲۰۱۶۰۴۱۸_۱۱۰۰۳۴


۲۰۱۶۰۴۱۸_۱۱۰۶۲۴


۲۰۱۶۰۴۱۸_۱۱۰۶۵۲


۲۰۱۶۰۴۲۲_۱۹۴۱۴۱


۲۰۱۶۰۴۲۲_۱۹۴۱۴۶