پاکسازی و نخاله برداری پارک گل نرگس انجام شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، روند پاکسازی و نخاله برداری محوطه پارک گل نرگس توسط معاونت خدمات شهری (واحد تنظیفات انجام گردید. لازم به ذکر است پاکسازی و نخاله برداری اماکن عمومی و پارک ها در اولویت کار شهرداری مسجدسلیمان می باشد که با هدف کسب رضایت مندی شهروندان […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، روند پاکسازی و نخاله برداری محوطه پارک گل نرگس توسط معاونت خدمات شهری (واحد تنظیفات انجام گردید.

لازم به ذکر است پاکسازی و نخاله برداری اماکن عمومی و پارک ها در اولویت کار شهرداری مسجدسلیمان می باشد که با هدف کسب رضایت مندی شهروندان صورت می گیرد.