پاکسازی و نخاله برداری محوطه مصلی نمازجمعه انجام شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، پاکسازی و نخاله برداری محوطه مصلای نمازجمعه ۱۹ آذرماه با حضور شهنام پرند معاونت خدمات شهری به مرحله اجرا گذاشته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، پاکسازی و نخاله برداری محوطه مصلای نمازجمعه ۱۹ آذرماه با حضور شهنام پرند معاونت خدمات شهری به مرحله اجرا گذاشته شد.