پاکسازی و نخاله برداری محلات سطح شهر ادامه دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات پاکسازی و نخاله برداری مناطق مختلف سطح شهر در حال انجام می باشد. بنابر همین گزارش روند فوق به صورت هفتگی با برنامه ریزی های به عمل آمده معاونت خدمات شهری اجرا خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، عملیات پاکسازی و نخاله برداری مناطق مختلف سطح شهر در حال انجام می باشد.

بنابر همین گزارش روند فوق به صورت هفتگی با برنامه ریزی های به عمل آمده معاونت خدمات شهری اجرا خواهد شد.