پاکسازی محلات به مناسبت روز زمین پاک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان واحد خدمات شهرداری مسجدسلیمان به مناسبت روز زمین پاک در دوم اردیبهشت ۱۳۹۵ نسبت به پاکسازی محلات در سطح شهر اقدام کرده و این روز را گرامی داشتند.  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان واحد خدمات شهرداری مسجدسلیمان به مناسبت روز زمین پاک در دوم اردیبهشت ۱۳۹۵ نسبت به پاکسازی محلات در سطح شهر اقدام کرده و این روز را گرامی داشتند.


IMG_9389


IMG_9395


IMG_9405