پاکسازی عمومی جاده بی بیان توسط واحد خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، پاکسازی مسیر نمره هشت به بی بیان، توسط واحد خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان پاکسازی شد.  . . . . . .  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، پاکسازی مسیر نمره هشت به بی بیان، توسط واحد خدمات شهری شهرداری مسجدسلیمان پاکسازی شد. 

.

.

.

.

.

.