هرس و شکل دهی درختان پیاده رو میدان بانک ملی توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، توسط واحد فضای سبز و پارکهای شهرداری در اقدامی به منظور زیباسازی شهری هرس درختان کنوکارپوس محور پیاده رو جنب دیوار استادیوم شهید بهنام محمدی منتهی به میدان بانک ملی انجام گردید. در همین رابطه در حال حاضر این واحد هرس و فرم دهی درختان سطح شهر را […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، توسط واحد فضای سبز و پارکهای شهرداری در اقدامی به منظور زیباسازی شهری هرس درختان کنوکارپوس محور پیاده رو جنب دیوار استادیوم شهید بهنام محمدی منتهی به میدان بانک ملی انجام گردید.

در همین رابطه در حال حاضر این واحد هرس و فرم دهی درختان سطح شهر را در دست اقدام دارد و ضرورت اجرای طرح مذکور در محور فوق با توجه به اولویت کاری درخواستهایی از جمله اتصال شاخه های درختان با کابل برق فشار قوی، امنیت عبور و مرور عابرین پیاده، رفع مشکلات ترافیکی عنوان گردیده است.

گفتنی است پس از اتمام هرس، مرحله فرم دهی درختان در دستور کار بوده، و با برنامه ریزی مناسب دیگر نقاط شهری شامل اجرای طرح یکسان سازی به همراه فرم معین در جهت بهبود و کارآیی و زیبایی گیاه و درختان انجام خواهد شد.