نشست مشترک مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز با شهردار و اعضای شورای شهر مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، به منظور تعامل همه جانبه فی مابین ادارات، جلسه مشترکی توسط مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز با حضور علیرضا گوروئی فرماندار، شهام سلیمانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان برگزار شد. بنابر همین گزارش این سلسله جلسات در راستای ارتقاء سطح همکاری‌های دوسویه با […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، به منظور تعامل همه جانبه فی مابین ادارات، جلسه مشترکی توسط مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز با حضور علیرضا گوروئی فرماندار، شهام سلیمانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان برگزار شد.

بنابر همین گزارش این سلسله جلسات در راستای ارتقاء سطح همکاری‌های دوسویه با اعلام آمادگی قباد ناصری مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز جهت همکاری با شهرداری و شورای پنجم صورت گرفته و در این زمینه توافقات بسیار خوبی در حال شکل گیری است.