نشست علی هزارسی سرپرست شهرداری با تعدادی از مطالبه گران مسجدسلیمان

نشست علی هزارسی سرپرست شهرداری با تعدادی از مطالبه گران مسجدسلیمان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، نشست علی هزارسی سرپرست شهرداری با تعدادی از مطالبه گران فعال شهرستان مسجدسلیمان در دفتر شهرداری مرکزی برگزار گردید . در دیدار روز شنبه دهم دیماه در خصوص برخی مشکلات […]

نشست علی هزارسی سرپرست شهرداری با تعدادی از مطالبه گران مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ، نشست علی هزارسی سرپرست شهرداری با تعدادی از مطالبه گران فعال شهرستان مسجدسلیمان در دفتر شهرداری مرکزی برگزار گردید .

در دیدار روز شنبه دهم دیماه در خصوص برخی مشکلات شهری که خواسته های بیشتر شهروندان بود به بحث و گفتگو پرداخته شد .

شایان ذکر است سرپرست شهرداری مسجدسلیمان به ارائه گزارش کامل از لیست پروژه های  در دست اجرا پرداخت.