مهدی رضایی فرد سرپرست شهرداری مسجدسلیمان شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان مهدی رضایی فرد با ۶رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر ، سرپرست شهرداری مسجدسلیمان شد. همچنین آیین معارفه سرپرست شهرداری ، در ساختمان مرکزی این اداره با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید. در این جلسه عزیزقلی زمان پور با تشکر از زحمات علی هزارسی سرپرست سابق […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان مهدی رضایی فرد با ۶رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر ، سرپرست شهرداری مسجدسلیمان شد.

همچنین آیین معارفه سرپرست شهرداری ، در ساختمان مرکزی این اداره با حضور اعضای شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

در این جلسه عزیزقلی زمان پور با تشکر از زحمات علی هزارسی سرپرست سابق ، اذعان داشت ؛ با توجه به اتمام دوره سرپرستی وی ، مهدی رضایی فرد با شش رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری مسجدسلیمان انتخاب و معرفی شد.