مناقصه جهت به کارگیری یکدستگاه خودرو

قابل توجه دارندگان خودرو (پژو – سمند)؛ شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد جهت تامین گشت تاکسیرانی یک دستگاه خودرو سبک را از طریق مناقصه بکار گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تا مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ به واحد امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان مراجعه نمائید.

قابل توجه دارندگان خودرو (پژو – سمند)؛

شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد جهت تامین گشت تاکسیرانی یک دستگاه خودرو سبک را از طریق مناقصه بکار گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تا مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ به واحد امور قراردادهای شهرداری مسجدسلیمان مراجعه نمائید.