ملاقات مردمی شهروندان با شهردار مسجدسلیمان برگزار گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ملاقات چهره به چهره شهروندان با آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان در روز دوشنبه یکم آبان ماه برگزار گردید. طی این دیدارها شهردار مسجدسلیمان ضمن پذیرش مراجعات شهروندان، به بررسی دقیق درخواست آنها پرداخته و دستورات لازم جهت کارشناسی را به واحدهای مربوطه صادر کرد. […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، ملاقات چهره به چهره شهروندان با آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان در روز دوشنبه یکم آبان ماه برگزار گردید.

طی این دیدارها شهردار مسجدسلیمان ضمن پذیرش مراجعات شهروندان، به بررسی دقیق درخواست آنها پرداخته و دستورات لازم جهت کارشناسی را به واحدهای مربوطه صادر کرد.

شایان ذکر است ملاقات مردمی شهرداری مسجدسلیمان به صورت متداول هر دوشنبه در طول هفته برگزار می شود.