ملاقات مردمی آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان با شهروندان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در راستای تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات شهروندان محترم مسجدسلیمان،آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان، روز دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ در محل دفتر مرکزی شهردار به بررسی و رفع مشکلات مردمی پرداخته و با مراجعه کنندگان دیدار و به مشکلات ایشان رسیدگی نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، در راستای تکریم ارباب رجوع و حل مشکلات شهروندان محترم مسجدسلیمان،آرش قنبری شهردار مسجدسلیمان، روز دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ در محل دفتر مرکزی شهردار به بررسی و رفع مشکلات مردمی پرداخته و با مراجعه کنندگان دیدار و به مشکلات ایشان رسیدگی نمود.