مشاور شهردار مسجدسلیمان در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، طی صدور حکمی از سوی شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان، انتصابی جدید در این شهرداری صورت گرفت، که طی آن «محمدرضا افشارنیا» به عنوان «مشاور شهردار در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه» معرفی و منصوب گردید. حکم شهردار مسجدسلیمان به شرح ذیل می باشد: جناب آقای مهندس محمدرضا […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، طی صدور حکمی از سوی شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان، انتصابی جدید در این شهرداری صورت گرفت، که طی آن «محمدرضا افشارنیا» به عنوان «مشاور شهردار در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه» معرفی و منصوب گردید.

حکم شهردار مسجدسلیمان به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای مهندس محمدرضا افشارنیا
باسلام
نظر به تجارت ارزشمند و تعهد جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مشاور شهردار در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه منصوب می‌گردید، امید است با اتکال به خداوند متعال وظایف محوله را به نحو مطلوب به انجام رسانید.

شهام سلیمانی
شهردار مسجدسلیمان

شایان ذکر است در حال حاضر محمدرضا افشارنیا مدرس دانشگاه و کارشناس دفتر فنی سد و نیروگاه مسجدسلیمان است.