مراسم تودیع و معارفه معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد

  مراسم تودیع و معارفه معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای شهر مسجدسلیمان ، در روز چهارشنبه چهارم آبان ماه ، مراسم تودیع و معارفه ابراهیم سرخمرد به عنوان معاونت فنی وامور زیربنایی با حضور علی هزارسی سرپرست شهرداری و جمعی از […]

 

مراسم تودیع و معارفه معاونت فنی و امور زیربنایی شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای شهر مسجدسلیمان ، در روز چهارشنبه چهارم آبان ماه ، مراسم تودیع و معارفه ابراهیم سرخمرد به عنوان معاونت فنی وامور زیربنایی با حضور علی هزارسی سرپرست شهرداری و جمعی از مدیران داخلی برگزار گردید.

در این برنامه از خدمات خیبر میرکریمی سرپرست قبلی تقدیر به عمل آمد.