مراسم تودیع و معارفه معاونت خدمات شهری و مسئول فضای سبز و پارکهای شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاونت خدمات شهری و مسئول فضای سبز و پارکهای شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، با حضور شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان مراسم تودیع و معارفه معاونت خدمات شهری و مسئول فضای سبز شهرداری در محل دفتر شهردار مرکزی و جمعی از معاونتها، مسئولین واحدهای مختلف شهرداری […]

مراسم تودیع و معارفه معاونت خدمات شهری و مسئول فضای سبز و پارکهای شهرداری مسجدسلیمان برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، با حضور شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان مراسم تودیع و معارفه معاونت خدمات شهری و مسئول فضای سبز شهرداری در محل دفتر شهردار مرکزی و جمعی از معاونتها، مسئولین واحدهای مختلف شهرداری برگزار شد.

در اینروز علی هزارسی به عنوان معاونت خدمات شهری و قربان جعفری به عنوان مسئول فضای سبز و پارکها منصوب و مشغول به کار گردیدند.

شهام سلیمانی شهردار مسجدسلیمان در این مراسم از زحمات بی شائبه و صادقانه مسلم مظاهری معاون پیشین خدمات شهری، و همچنین مسعود خسروی مسئول فضای سبز و پارکها تقدیر و تشکر نمود.

وی افزود: طی شروع بکار این معاونت و بخش واحد فضای سبز به خوبی مدیریت می گردید و خوشبختانه امروز شاهد پیشرفت روزافزون در موضوعات مختلف شهری هستیم.

شهردار مسجدسلیمان از تمامی معاونین و مسئولین شهرداری خواست که با حداکثر توان و ظرفیت جهت رسیدن به اهداف مدیریت شهری در خدمت به شهروندان با معاونت خدمات شهری و مسئول فضای سبز و پارکها همراه و از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری نکنند.

وی در پایان طی سخنانی به تشریح حوزه معاونتها پرداخته و اظهار داشت: تغییر و تحولات مدیران یک سازمان یک امر طبیعی است، و البته زحمات یک مدیر، با تغییر و تحول از بین نخواهد رفت و خدمات مدیران سابق در آینده نیز ماندگار خواهد بود.

شایان ذکر است در روزهای گذشته محمد زراسوندی علی پور در مراسمی با حضور شهردار، معاونتها و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری به عنوان معاونت حمل و نقل ،بار و مسافر معرفی و منصوب شدند.